آپدیت ۱۹ مهر ۹۸: مشکل گزارش شده تبدیل عدد ۱۱۱ رفع شد

این یه کلاسی هست که شما می تونید با استفاده از اون اعداد رو به حروف فارسی تبدیل کنید.

import android.text.TextUtils;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;

public class PersianNumbersToLettersConverter {
  private final String splitter;
  ArrayList<ArrayList<String>> words = new ArrayList<>();

  /**
   * constructor
   * build the needed data
   */
  public PersianNumbersToLettersConverter() {
    ArrayList<String> temp = new ArrayList<>();

    temp.add("");
    temp.add("یک");
    temp.add("دو");
    temp.add("سه");
    temp.add("چهار");
    temp.add("پنج");
    temp.add("شش");
    temp.add("هفت");
    temp.add("هشت");
    temp.add("نه");
    words.add(temp);

    temp = new ArrayList<>();
    temp.add("ده");
    temp.add("یازده");
    temp.add("دوازده");
    temp.add("سیزده");
    temp.add("چهارده");
    temp.add("پانزده");
    temp.add("شانزده");
    temp.add("هفده");
    temp.add("هجده");
    temp.add("نوزده");
    words.add(temp);
    temp = new ArrayList<>();
    temp.add("");
    temp.add("");
    temp.add("بیست");
    temp.add("سی");
    temp.add("چهل");
    temp.add("پنجاه");
    temp.add("شصت");
    temp.add("هفتاد");
    temp.add("هشتاد");
    temp.add("نود");
    words.add(temp);

    temp = new ArrayList<>();
    temp.add("");
    temp.add("یکصد");
    temp.add("دویست");
    temp.add("سیصد");
    temp.add("چهارصد");
    temp.add("پانصد");
    temp.add("ششصد");
    temp.add("هفتصد");
    temp.add("هشتصد");
    temp.add("نهصد");
    words.add(temp);

    temp = new ArrayList<>();
    temp.add("");
    temp.add(" هزار ");
    temp.add(" میلیون ");
    temp.add(" میلیارد ");
    temp.add(" بیلیون ");
    temp.add(" بیلیارد ");
    temp.add(" تریلیون ");
    temp.add(" تریلیارد ");
    temp.add(" کوآدریلیون ");
    temp.add(" کادریلیارد ");
    temp.add(" کوینتیلیون ");
    temp.add(" کوانتینیارد ");
    temp.add(" سکستیلیون ");
    temp.add(" سکستیلیارد ");
    temp.add(" سپتیلیون ");
    temp.add(" سپتیلیارد ");
    temp.add(" اکتیلیون ");
    temp.add(" اکتیلیارد ");
    temp.add(" نانیلیون ");
    temp.add(" نانیلیارد ");
    temp.add(" دسیلیون ");
    words.add(temp);

    splitter = " و ";
  }

  /**
   * add extra zeros to beginning of number so the remainder of number's length to 3 would be 0
   * e.g : 1213 => 001213
   *
   * @param number
   * @return
   */
  public ArrayList<String> prepareNumber(String number) {
    int length = number.length() % 3;
    String resultNumber = number;
    if (length == 1) {
      resultNumber = "00" + number;
    } else if (length == 2) {
      resultNumber = "0" + number;
    }
    return (ArrayList<String>) splitStringBySize(resultNumber, 3);
  }

  private static Collection<String> splitStringBySize(String str, int size) {
    ArrayList<String> split = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < str.length() / size; i++) {
      split.add(str.substring(i * size, Math.min((i + 1) * size, str.length())));
    }
    return split;
  }

  /**
   * example : 111 => صد و یازده
   *
   * @param num
   * @return
   */
  public String threeNumbersToLetter(String num) {
    if ("".equals(num)) {
      return "";
    }
    int parsedInt = Integer.parseInt(num);
    if (parsedInt < 10) {
      return words.get(0).get(parsedInt);
    }
    if (parsedInt < 20) {
      return words.get(1).get(parsedInt - 10);
    }
    if (parsedInt < 100) {
      int one = parsedInt % 10;
      int ten = (parsedInt - one) / 10;
      if (one > 0) {
        return words.get(2).get(ten) + splitter + words.get(0).get(one);
      }
      return words.get(2).get(ten);
    }
    int one = parsedInt % 10;
    int hundreds = (parsedInt - (parsedInt % 100)) / 100;
    int ten = (parsedInt - ((hundreds * 100) + one)) / 10;
    ArrayList<String> out = new ArrayList<>();
    out.add(words.get(3).get(hundreds));
    int secondPart = ((ten * 10) + one);
    if (secondPart > 0) {
      if (secondPart < 10) {
        out.add(words.get(0).get(secondPart));
      } else if (secondPart < 20) {
        out.add(words.get(1).get(secondPart - 10));
      } else {
        out.add(words.get(2).get(ten));
        if (one > 0) {
          out.add(words.get(0).get(one));
        }
      }
    }
    return TextUtils.join(splitter, out);
  }

  /**
   * e.g: 1424124 : یک میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار و یکصد و بیست و چهار
   *
   * @param input
   * @return
   */
  public String getParsedString(String input) {
    try {
      String zero = "صفر";
      if ("0".equals(input)) {
        return zero;
      }
      if (input.length() > 66) {
        return "";
      }
      //using big decimal in order to convert persian numbers .
      //replace all part is used to remove all the non numeric characters
      String processedInput = (new BigDecimal(input.replaceAll("[^\\d.]", ""))).toString();

      ArrayList<String> splittedNumber = prepareNumber(processedInput);
      ArrayList<String> result = new ArrayList<>();
      int splitLength = splittedNumber.size();
      for (int i = 0; i < splitLength; ++i) {
        String sectionTitle = words.get(4).get((splitLength - (i + 1)));
        String converted = threeNumbersToLetter(splittedNumber.get(i));
        if (!"".equals(converted)) {
          result.add(converted + sectionTitle);
        }
      }
      return TextUtils.join(splitter, result);
    } catch (Exception e) {
      return "";
    }
  }
}

تو این نمونه کد نحوه استفاده از این کلاس رو میتونید ببینید:

PersianNumbersToLettersConverter pntlc = new PersianNumbersToLettersConverter();
String resultString = pntlc.getParsedString("15648551");

موردی بود که خودم هرچی گشتم داخل اینترنت چیزی پیدا نکردم . آخر به خودم زیاد زحمت ندادم و نمونه کدی که برای php از اینجا پیدا کردم رو داخل اندروید بازنویسی کردم.

اگه سوالی داشتید یا نظری داشتید که کد رو می شد بهتر کرد حتما درمیون بذارید.

11 thoughts on “تبدیل کردن عدد به حروف فارسی در اندروید (جاوا)

 1. سلام از بابت همکاری مرسی.
  اگه امکان باشد نمونه کد نحوه استفاده از این کلاس را با یک مثل بنویسید .
  قسمت فایل جاوا که ! ادیت تکست یا تکست ویو که به این کلاس وصل می شود را بنویسید .

  با تشکر .

  1. نمونه استفاده از کلاس که آخر پست هست. میتونید از resultString استفاده کنید و برای یه textView عمل setText رو باهاش انجام بدید.

 2. سلام مهندس ممنون از زحمتی که کشیدید من میخواستم این کلاس را داخل اکسل اندروید استفاده کنم که هیج جا پیدا نکردم در این مورد هم لطفا راهنمایی کنید

  1. سلام
   بعید میدونم داخل اکسل اندروید راهی داشته باشه ، برای خود اکسل کامپیوتر پلاگینش وجود داره که باید دانلود بشه و نصب بشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *